Автоматична винтонавивна машина

Автоматична винтонавивна машинаТехнически данни:

Автоматично подаване на профила
Регулиране разстоянието за навиване между винтовете от 10 до 60 см.