Joinery

От 1995 година фирма „Дабос” се занимава с производство на алуминиева и PVC дограма. Започва дейността си в работилница от 80 м2. С времето тя развива дейността си и сега разполага с производствена площ от 500 м2, само за производство на дограма и стъклопакети. Оборудвана е със съвременни машини за производство на дограма. През 2008 година печели европейски проект „Повишаване на конкурентоспособността” и закупува нови CNC машини за производство на алуминиева и PVC дограма. Вече 18 години фирма „Дабос” е една от водещите фирми в този бранш в региона.

Weiss Profil Дограма Дабос -Дупница дограма Дабос -Дупница Дограма Дабос -Дупница Дограма Дабос -Дупница Дограма Дабос -Дупница Дограма -Дупница Дограма Дупница Дограма Дупница Дограма Дупница Дабос Дограма Дабос Дупница Дограма Дабос Дупница Дограма Дабос Дупница Дограма Дабос Дупница Дограма Дабос Дупница